För oss på Crazy Candy är det viktigt att du som kund känner dig trygg med vårt dataskydd och att vi följer den nya dataskyddsförordningen, GDPR.


Vad är behandling av personuppgifter?

Dataskyddsförordningen gäller för helt eller delvis automatiserad (digital) behandling av personuppgifter. Ett exempel på delvis automatiserad behandling är när personuppgifter samlas in manuellt i syfte att senare föras in i ett automatiserat register. Dataskyddsförordningen gäller också för manuell behandling (pappersform) av personuppgifter om personuppgifterna ingår eller är avsedda att ingå i ett manuellt register. Vid bedömningen om det är ett sådant register är det av betydelse om informationen är strukturerad så att det med lätthet går att återfinna viss information om en enskild person för senare användning.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en människa, direkt eller indirekt. Exempel:

  • namn
  • adress och e-postadress
  • telefonnummer
  • personnummer
  • foton

Vad är behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är allt man gör med personuppgifter. Ni behandlar personuppgifter om ni till exempel samlar in personuppgifter från medlemmar registrerar medlemmar på något sätt lagrar personuppgifter någonstans, till exempel i en molntjänst lämnar ut personuppgifter till någon.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför? 

När du handlar i vår butik och registrerar ditt köp samlar vi information om vilken butik du handlade i, vilka varor du handlade och hur mycket du handlade för, vem som expedierade dig och vid vilket datum och klockslag. Du som kund har även möjlighet att registrera din e-post adress och få ett digitalt kvitto på ditt köp skickad till dig. 

Förutom de uppgifter du lämnar till oss i samband med ditt köp kan vi komma att samla in uppgifter från tredje part. Sådana uppgifter kommer från banker och ditt kortutgivare. 

Detta gör vi för att kunna ge dig relevanta erbjudanden baserat på din köphistorik men också för att värna om miljön och erbjuda dig ett digitalt kvitto istället för ett papperskvitto. Alla uppgifter raderas efter sex månader. 

Cookies

Genom att acceptera användarvillkoren och cookies på vår webbplats tillåter du att vi samlar anonym data som används till analyser avseende användnind av crazycandy.se. Dessa data består av:

  1. Tillfälliga cookies upphör när du stänger din webbläsare
  2. Tredjepartscookies som används för att analysera vilken källa ditt besök kommer ifrån, som t.ex. vid Google Analytics. Denna upphör efter 6 månader. 

De cookies vi använder är standard och liknar andra webbplatsers. De har till syfte att förbättra de tjänster vi erbjuder dig som kund. 

Vilka delar vi din data med?

Alla dina personuppgifter hanteras och behandlas inom EU/EES. Vi delar endast data med vår webbplatsleverantör GoDaddy som är att anse som biträde till oss. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet. 

Dina rättigheter

Som registrerad har du rätt att få tillgång till ett så kallad reigsterutdrag för att på se vilka personuppgifter som behandlas om dig. Tänk på att en sådan begäran behöver komma till oss skriftligen. I det fall du begär ett registerutdrag kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att information lämnas till rätt person. 

Du kan när som helst begära att dina personuppgifter korrigeras om du finner att de är felaktiga. Du kan också komplettera med ytterligare uppgifter om du skulle vilja. 

Du äger rätt att när som helt begära att samtliga personuppgifter om dig raderas hos oss. I de fall det finns legala skyldigheter eller bokföringsmässiga skyldigheter i enlighet med bokföringslagen kan vi dock komma att neka en sådan begäran. 

Kontakt

Kontakt med anledning av behandling av perosnuppgifter sker på e-post till [email protected]